Breddels Consultancy B.V.

Home

Interim management en projectleiding voor Vastgoed. Opdrachtgevers zijn Gemeenten, Woningcorporaties en andere non-profit organisaties in Noord Brabant.

 

Te vaak wordt geconstateerd dat doelstellingen in de Ruimtelijke Ordening niet of onvoldoende worden gehaald. Gewenste snelheid en duurzame kwaliteit lijken vaak tegenstrijdig. Snelheid heeft meestal te maken met de economische benadering van een ontwikkeling. Kwaliteit heeft te maken met draagvlak en weloverwogen keuzes. Het bundelen van kennis is van belang.

 

Het laten prevaleren van juist die ene invalshoek leidt tot optimale aanpak. Integrale benadering geeft de meest optimale prestatie.

 

Door onduidelijkheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheid lopen plannen vast. Kennis, sensitiviteit, doel boven eigen belang en proactief handelen door antwoorden te gaan halen leiden tot succes.

 

Vanuit deze kennis ontstaat de behoefte om doelstellingen met grote daadkracht te realiseren.