Breddels Consultancy B.V.

Kennisgebieden


Werkzaamheden bij Gemeenten en Woningcorporaties:

• (Interim)management Vastgoedontwikkeling (manager vastgoed)

• Verwerving
• Grondexploitatie
• Opstalexploitatie
• Communicatie (omwonenden, winkeliers, eigenaren, publicaties e.d.)
• Beleidsadvisering
• RO-procedure begeleiding
• Projectleiding (project- en procesmanagement)
• Vastgoedontwikkeling
• Bouwbegeleiding

Via Adviesburo Nieman
• Nieman Fire Safety Concepts
• Brandveiligheid van gebouwen
• Akoestiek
• Energieprestatieberekeningen
• Energieconcepten
• Installatietechniek
• Licht
• Detailleren
• V&G-werkzaamheden
• Kwaliteitscontroles op de bouwplaats
• Duurzaam bouwen
• Klachtenonderzoek

» Adviesburo Nieman