Breddels Consultancy B.V.

Integriteit


Werknemers van Breddels Consultancy b.v. verplichten zich geen opdrachten aan te nemen waar korter dan twee jaren geleden in een andere hoedanigheid door hen aan is gewerkt bij of namens voorgaande werkgevers. Ongeacht of er contractuele verplichtingen aangegaan zijn bij vorige werkgevers met betrekking tot geheimhouding van bedrijfsgegevens zal altijd iedere schijn voorkomen dienen te worden op het gebied van verstrengeling van belangen.

 

Wanneer er toch een integriteitsvraag wordt gesteld, kan op verzoek aan het bedrijf waar betreffende werknemer van Breddels Consultancy b.v. heeft gewerkt een rechtsgeldig ondertekend schrijven opgevraagd worden waaruit blijkt dat er voor het betreffende werk geen beletsels zijn vanuit de voorgaande werkgeverssituatie.