Breddels Consultancy B.V.

Door recente personeelsmutatie nu 100% bij VieyaDoor vertrek van een projectmanager, die terug naar zijn vorige werkgever is gegaan, heeft er intensivering van werkzaamheden plaatsgevonden. Tot en met mei is er in deeltijd als interim manager vastgoed bij Vieya gewerkt. Vanaf deze maand wordt er voor 100% voor Vieya gewerkt. Naast de begeiding van de projectleiders, de opbouw van tools, procedures en strategie├źn worden nu ook de werken van de vertrokken projectmanager opgepakt.

Door recente personeelsmutatie nu 100% bij Vieya

In de afgelopen periode zijn we als afdeling vastgoed van Vieya druk bezig geweest om beleid te formuleren, processen te omschrijven en tools te introduceren. Daarnaast zijn de lopende werken conform de opgestelde standaarden verder ter hand genomen. De risico's zijn uitputtend geïnventariseerd en worden nu verder ingekaderd. Het consolideren van afgesproken werkmethodieken behoort nu tot de dagelijkse praktijk, teneinde de projecten op een professionele manier te begeleiden en te sturen en verantwoording af te leggen aan het managementteam.

Recent is door tegenvallende verkoopresultaten in projecten die al worden uitgevoerd, of al zelfs zijn opgeleverd een marketingtool gelanceerd om de verkoop te bespoedigen. Op de website www.Vieyaverkoopt.nl worden de te koop staande woningen onder de aandacht gebracht. Via advertenties, flyers, social media en korte teasers in plaatselijke bladen wordt de site onder de aandacht gebracht.

Met de gemeente Dongen wordt druk overlegd over het opstarten van de ruimtelijke ordeningsprocedure en de andere aanvragen voor een omgevingsvergunning bij die projecten waarin Vieya fors heeft geïnvesteerd. Eind van dit jaar verwachten we een permanente invulling te bewerkstelligen in het management voor vastgoed. Na een inwerkperiode zal de taak van Ruurd Breddels kunnen worden afgesloten.>> Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten