Breddels Consultancy B.V.

Transformatie kantorenSamen met een ander bureau onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor leegstaande kantoorgebouwen. Onderzocht welke kantoorpanden geschikt zouden kunnen worden gemaakt voor een andere functie.

Een omgevingsscan is gemaakt, een analyse van de omliggende wijken, analyse van het gebouw, zowel markttechnisch, constructief, installatietechnisch als functioneel.

Haalbaarheid is berekend op basis van een gedegen grondexploitatie, een opstalexploitatie en  bedrijfswaardeberekeningen.

Met de eigenaar van het pand is contact opgenomen.>> Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten