Breddels Consultancy B.V.

Centrumplan HelvoirtVoor nadere invulling van het centrum van Helvoirt wordt onderzocht of de volgende ontwikkelingen er kunnen plaatsvinden.

a. Totale nieuwbouw woonzorgservicecentrum;

b. Een nieuw te realiseren Brede School;

c. Een sportzaal;

d. Een uitrukkazerne voor de brandweer;

e. Woningbouw;

f. Infrastructurele werkzaamheden.Breddels Consultancy is gevraagd om dit jaar nog de voorbereidingen voor de centrumplanontwikkelingen dusdanig uit te werken dat besluitvorming door de gemeenteraad van Haaren kan plaatsvinden.

De aanpak betreft de volgende zaken.

1. Overleg met betrokken (verenigingen, basisschool, peuterspeelzaal, buitenchoolse opvang, 

    kinderdagverblijf en ontwikkelaar);

2. Contractuele voorbereiding (voor de ontwikkelng van het woonzorgservicecentrum met 

    't Heem);

3. Stedenbouwkundige inpassing;

4. Financiële doorrekening (zowel de bouwexploitatie voor de Brede School met Sportzaal als de

    totale grondexploitatie).

 >> Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten