Breddels Consultancy B.V.

Nieuwe bestemming voor het landgoedNa lange tijd is er zicht op een nieuwe bestemming voor Haarendael. Breddels Consultancy mocht gedurende geruime tijd werken aan het aanbieden van het grootseminarie aan een marktpartij, die een volgens de gemeente zo'n goed mogelijk plan zou indienen en willen realiseren. Via de WVG zou de gemeente het eigendom direct wensen door te verkopen aan de betreffende marktpartij.

Op 12 april 1835 gaf Koning Willem I toestemming voor de bouw van het nieuwe seminarie. Het gebouw werd ontworpen door architect H. Essens uit Oisterwijk. Op 30 juni 1836 is de eerste steen gelegd en ruim drie jaar later, op 16 juli 1839 kon het gebouw in gebruik worden genomen. In de loop van de tijd is veel verbouwd en bijgebouwd. De zijvleugels werden verlengd, er kwam een bibliotheek en een klooster voor de zusters. De oorspronkelijke kapel werd in 1939 vervangen door de monumentale kapel van de bekende architect M.J. Granpré-Moliere. Op 8 september 1941 wordt het gebouw door Duitse bezetter gevorderd. De bewoners verhuisden naar elders. Het complex werd tot september 1944 gebruikt als gijzelaars- en gevangenenkamp. Na de bevrijding nam de Brits-Canadeze Hoofdkwartier het gebouw in gebruik, later gevolgd door de UNRRA, een Internationale Hulpoganisatie van de Verenigde Naties. Op 8 maart 1946 kon het gebouw weer als seminarie in gebruik genomen worden. Als gevolg van kerkelijke vernieuwingen en gebrek aan priesterroepingen moest het gebouw in 1967 voor opleidingen worden afgesloten. De studenten maakten plaats voor geestelijk gehandicapten.

Anno 2012 staat het complex teverpauperen en wacht op een herontwikkeling.(Uit reliwiki.nl)

 

Nu verwacht men er ongeveer 250 vluchtelingen te kunnen huisvesten. Gesprekken met het COA hebben plaats gevonden. Aangezien de WVG-procedure met de gemeente nog niet geheel is afgerond en er tussen de huidige eigenaar Cello en de gemeente Haaren nog geen overeenstemming is m.b.t. de verkoop van het complex blijven de tijdelijke bewoners van Interveste nog even de bewoners in de gebouwen.

Uiteindelijk doel van de gemeente Haaren is om een ontwikkeling te laten opstarten die tot de vestiging van een onderwijscampus zal leiden. In de periode die de ontwikkeling duurt kunnen vluchtelingen gebruik maken van de locatie.>> Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten