Breddels Consultancy B.V.

Start van de ontwikkelingIn juni 2010 is de architect bekend geworden voor nieuwbouw van de Brede School met Sportzaal in Helvoirt.

SP-Architecten uit Waddinxveen neemt het voortouw voor het ontwerp.
De partijen die het te ontwikkelen en realiseren gebouw gaan gebruiken zijn de basisschool, de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en het centrum voor jeugd en gezin.
De sportzaal wordt primair gebruikt door de gebruikers van de Brede School, daarnaast zal er de mogelijkheid worden geboden een theater(tje) van de zaal te maken. Meerdere verenigingen kunnen gebruik maken van deze grote zaal, zowel op sportief gebied als anderszins.
Als projectleider begeleidt Ruurd deze ontwikkeling, naast de gebiedsontwikkeling "Centrumplan Helvoirt".

Alle benodigde adviseurs zijn gecontracteerd; de constructeur, de installatieadviseur, de adviseur bouwfysica en bouwregelgeving, de kostendeskundige, de landschapsarchitect, de stedenbouwkundige en alle benodigde onderzoeksbureau's voor de ruimtelijke ordeningsprocedure.
't Heem ontwikkelt het woonzorgservicecentrum De Leyenhof, Bouwfonds de grondgebonden woningen in het centrum. De uitrukpost voor de brandweer wordt door de brandweer zelf opgepakt. De ontwikkeling op het Vincent van Goghplein wordt geïnitieerd door Bogor Ontwikkeling.

Links:

Dorpskern Helvoirt

Gemeente Haaren>> Kijk hier voor een overzicht van alle nieuwsberichten