Breddels Consultancy B.V.

Nieuws


Hoe krijg je de beste sociale huurwoning?
24 november 2017
Hoe krijg je de beste sociale huurwoning?
Er zijn een redelijk aantal complexe uitgangspunten geformuleerd om tot de juiste (huur)woningen te komen. Allereerst zal degene met een bepaald (maximum) inkomen gehuisvest moeten worden in een passende sociale huurwoning. Daartoe zijn inkomensniveaus opgegeven voor toewijzing in woningen tot een maximale huur. Op zich een eenvoudig kader, die in de praktijk een stuk lastiger blijkt.
Lees verder...

Sponsoring
24 november 2017
Sponsoring
Scoss schaatst, skeelert en fietst. De wielrenners hebben een nieuw shirt, gesponsord door onder andere Breddels Consultancy.
Lees verder...

27 maart 2016
Planmatig onderhoud

Lees verder...

28 februari 2016
Supergoede score voor Brabantse Waard

Lees verder...

11 januari 2016
Haarendael
Na lange tijd is er zicht op een nieuwe bestemming voor Haarendael. Breddels Consultancy mocht gedurende geruime tijd werken aan het aanbieden van het grootseminarie aan een marktpartij, die een volgens de gemeente zo'n goed mogelijk plan zou indienen en willen realiseren. Via de WVG zou de gemeente het eigendom direct wensen door te verkopen aan de betreffende marktpartij.
Lees verder...

31 december 2015
Brabantse Waard bijna "Woonkwartier"
Fusie is op handen.
Lees verder...

26 november 2015
AlleeWonen
De aangekochte posities van AlleeWonen bevinden zich in de zogenaamde Grondbank. Breddels Consultancy is gevraagd om deze posities te vermarkten, dan wel in ontwikkeling te brengen.
Lees verder...

07 februari 2014
Adviseur
Bernardus Wonen vraagt om een nadere analyse van haar nieuwbouw projecten.
Lees verder...

Teamleider Vastgoed
18 oktober 2013
Teamleider Vastgoed
Brabantse Waard is, een ondernemende woningcorporatie in de gemeente Moerdijk. Zij beheren bijna 4.000 woningen in negen verschillende kernen. Ook ontwikkelen zij nieuwe huur- en koopwoningen en maatschappelijk vastgoed. De organisatie zet zich maximaal in om huidige en toekomstige woonwensen te vervullen. Ook willen zij bijdragen aan prettige en veilige wijken.
Lees verder...

Teamleider/ manager vastgoed nieuwbouw
04 juni 2013
Teamleider/ manager vastgoed nieuwbouw
Brabantse Waard is een ondernemende woningcorporatie in de gemeente Moerdijk. Vanaf 4 juni werkt Ruurd Breddels als interim manager voor de nieuwbouwopgave van de corporatie en ontwikkelt samen met het team de tools verder uit voor vastgoedontwikkeling. Voor gegevens zie de webpagina van Brabantse Waard: http://www.brabantsewaard.nl/25/Home/Ik-wil-kopen/Koopkr8.html
Lees verder...

25 februari 2013
In eigen beheer
Samen met een ander bureau onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor leegstaande kantoorgebouwen. Onderzocht welke kantoorpanden geschikt zouden kunnen worden gemaakt voor een andere functie.
Lees verder...

11 september 2012
Zayaz Vastgoedontwikkeling
Woningcorporatie Zayaz heeft haar vastgoedactiviteiten ondergebracht in een aparte besloten vennootschap. Wegens ziekte is de huidige directeur tijdelijk vervangen door Ruurd Breddels die samen met en via Cofier de uitdaging is aangegaan om binnen Zayaz Vastgoedontwikkeling lopende zaken op te pakken. Gelijktijdig zijn op verzoek diverse rapportages samengesteld.
Lees verder...

01 februari 2012
Plaatsvervangend directeur ZVGO
Ruurd Breddels gaat via Cofier full time bij ZVGO aan de slag en zijn belangrijkste taak is om lopende projecten draaiende te houden. Ruurd neemt zelf het initiatief om met een aantal mensen binnen (en buiten) Zayaz kennis te maken.
Lees verder...

Afronding werkzaamheden Vieya
30 januari 2012
Afronding werkzaamheden Vieya
Na 16 maanden als interim manager vastgoed gewerkt te hebben, waarvan de laatste 7 maanden full-time, zijn de werkzaamheden overgedragen aan de nieuwe manager vastgoed.
Lees verder...

Manager Vastgoed [advertentie]
24 augustus 2011
Manager Vastgoed [advertentie]
Vieya is een moderne en ondernemende wooncorporatie, die midden in de samenleving staat en alert weet te reageren op (maatschappelijke) ontwikkelingen in Dongen. Met een woningbezit van ongeveer 2000 woningen, maatschappelijk en commercieel vastgoed kenmerkt Vieya zich als een betrokken en ondernemende organisatie waarbij zij zich steeds meer ontwikkelt tot een maatschappelijke ondernemer, die actief werkt aan wonen en welzijn. Hierbij richt zij zich op uiteenlopende doelgroepen en op de leefbaarheid in Dongense wijken. Voor de komende jaren heeft Vieya een mooie opgave op het gebied van nieuwbouw, commercieel- en maatschappelijke vastgoedprojecten, herstructurering en onderhoud.
Lees verder...

17 augustus 2011
Advertentie voor manager vastgoed
Deze week wordt een personeelsadvertentie geplaatst voor de werving van een manager vastgoed bij Vieya.
Lees verder...

Wat is er bereikt na een jaar interimmanagement vastgoed bij Vieya?
27 juni 2011
Wat is er bereikt na een jaar interimmanagement vastgoed bij Vieya?
Door vertrek van een projectmanager, die terug naar zijn vorige werkgever is gegaan, heeft er intensivering van werkzaamheden plaatsgevonden. Tot en met mei is er in deeltijd als interim manager vastgoed bij Vieya gewerkt. Vanaf deze maand wordt er voor 100% voor Vieya gewerkt. Naast de begeiding van de projectleiders, de opbouw van tools, procedures en strategieën worden nu ook de werken van de vertrokken projectmanager opgepakt.
Lees verder...

23 mei 2011
Vincent van Goghplein Helvoirt
Bogor Projectontwikkeling en Green Development ondertekenden vandaag de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Haaren.
Lees verder...

22 april 2011
Centrumplan Helvoirt
HAAREN - De gemeenteraad van Haaren is akkoord gegaan met de financiering van het centrumplan voor Helvoirt. Daardoor kan worden begonnen met het maken van concrete plannen voor een nieuw zorgcentrum, een basisschool en sportzaal in het centrum van Helvoirt. Voor het plan is een investering nodig van 8,8 miljoen euro. De raad had twijfels of zorginstelling 't Heem, die het nieuwe zorgcentrum bouwt, haar verplichtingen wel nakomt. Bij het centrumplan voor Haaren haakte 't Heem onlangs onverwacht af, waardoor dit plan niet doorgaat. Unaniem voor Uiteindelijk stemden alle partijen voor het voorstel. Dat betekent dat na jarenlange discussies nu een concreet plan gemaakt kan worden.
Lees verder...

Het spant er om in Helvoirt
24 maart 2011
Het spant er om in Helvoirt
Op 24 maart 2011 kon de gemeenteraad nog niet beslissen over het doorgaan van de ontwikkelingen in Helvoirt. Niet de plannen, niet de gepresenteerde investeringen, maar het niet vertrouwen hebben in één van de ontwikkelende partijen leidde tot uitstel. De sportzaal met brede school die namens de gemeente Haaren door het ambtelijk apparaat, begeleidt door Ruurd Breddels, is ontwikkeld behoort tot de opgave. Het openbaar gebied evenzo. 't Heem draagt zorg voor het woonzorgservicecentrum en Bouwfonds neemt straks de woningkavels af voor verdere ontwikkeling. Separaat loopt de ontwikkeling aan het Vincent van Goghplein door de ontwikkelende partij Bogor. Ook de uitrukpost langs het spoor raakt de plannen van het centrum van Helvoirt. Ook met de ouderenvereniging Helvoirt (OVH) zal nog gesproken moeten worden over een oplossing van hun onderkomen, evenzo m.b.t. het dorpshuis Het Gastenbosch.
Lees verder...

Vieya Wooncorporatie
20 september 2010
Vieya Wooncorporatie
Vanaf vandaag werkt Ruurd Breddels voor ongeveer drie dagen in de week als interim manager vastgoedontwikkeling bij Vieya Wooncorporatie.
Lees verder...

16 september 2010
De Brede School in Helvoirt
In juni 2010 is de architect bekend geworden voor nieuwbouw van de Brede School met Sportzaal in Helvoirt.
Lees verder...

07 april 2010
Centrumplan Helvoirt Architectenselectie
Vandaag is een eerste stap gezet om een architectenbureau toe te voegen aan de projectorganisatie voor het realiseren van een brede school in het centrum van Helvoirt . Er zijn door de selectiecommissie door beoordeling van de zogenaamde 'moonboards' een vijftal architectenbureaus geselecteerd. Deze vijf bureaus zullen elk meedingen naar de uiteindelijke opdracht (in de gunningsprocedure) om een sportzaal met een brede school te ontwerpen. 16 juni 2010 is de presentatie gepland van de vijf geselecteerde bureaus.
Lees verder...

Sponsor van schaatsclub SCOSS
28 maart 2010
Sponsor van schaatsclub SCOSS

SInds 2009 is Breddels Consultancy sponsor van schaats- en skeelerclub SCOSS.

Met name de schaatspakken zijn aangeschaft met financiële ondersteuning.

 

Dit zijn foto's van de laatste schaatsdag van seizoen 2009-2010.


Lees verder...

26 maart 2010
Nieuwe website online

Vanaf vandaag is de lay-out van de nieuwe website toevertrouwd aan het web.


Lees verder...

18 december 2009
Helvoirt

Gisteren, 17 december 2009 is gekozen voor de ontwikkelingen zoals omschreven in variant 3.

Dit houdt in dat het centrumplan van Helvoirt doorgaat voor het Woonzorgservice Centrum De Leyenhof, dat de Brede School ontwikkeld kan worden met de Sportzaal en dat de woningbouw doorgang kan vinden. De bijhorende infrastructurele werkzaamheden maken onderdeel uit van het besluit.


Lees verder...

01 augustus 2009
Helvoirt

Voor nadere invulling van het centrum van Helvoirt wordt onderzocht of de volgende ontwikkelingen er kunnen plaatsvinden.

a. Totale nieuwbouw woonzorgservicecentrum;

b. Een nieuw te realiseren Brede School;

c. Een sportzaal;

d. Een uitrukkazerne voor de brandweer;

e. Woningbouw;

f. Infrastructurele werkzaamheden.


Lees verder...